NARNET6

NDV28

 • Kategori
 • næring
 • TYPE
 • Næringsbygg
 • LOKALISERING
 • NYDALEN, OSLO
 • STØRRELSE
 • 17.100 KVM
 • STATUS
 • FERDIGSTILT 1999
 • BYGGHERRE
 • AVANTOR
 • ENTREPRENØR
 • OKK Entreprenør AS
 • LEIETAKER
 • EVERY
 • ARKITEKT
 • LOGG ARKITEKTER AS / KLEIVEN ARKITEKTER AS (KA) v/Petter Chr. Kleiven
 • FOTO
 • Klakegg
 • mer infomindre info
alle prosjekter

Revitalisering av Spikerverkets tidligere hovedkontor.

Nydalsveien 28, tidligere hovedkontor for Elkem Spikerverket, ligger ved Gullhaug Torg i Nydalen. I 1996 inviterte Avantor asa til en lukket arkitektkonkurranse for å belyse fremtidig bruk av bygningen. Avantor asa ønsket at bygningen skulle fremstå som moderne og tidsriktig, og var svært interessert i å kunne tiltrekke seg en stor leietaker. Logg Arkitekter (tidligere KA) vant denne arkitektkonkurransen. Ergo Group (nå Every) inngikk sommeren 1997 en leiekontrakt med Avantor for byggetrinn I og med opsjon for byggetrinn II.

Byggetrinn I besto i en total renovering og påbygging av den eksisterende bygningsmassen. Bygningene, en lavblokk på 5 etasjer og en høyblokk på 13 etasjer, har fått sin utforming gjennom flere tidligere byggetrinn. De forskjellige utbyggingsetappene kan leses i fasaden ved at vindusaksene er forskjellige. Lavblokken er påbygget en etasje og etasjearealet i høyblokken er utvidet i 2 - 11 etasje.

Byggetrinn II består av to nybygg som sammen med de eksisterende bygningene danner et kvartal med et indre glassoverdekket torg på 32 x 18 meter. «Torget» er hjertet i kvartalet, her ligger kantine, kundesenter og auditorium.

Hovedutfordringen for oss lå i å skape et helhetlig anlegg, med god intern kommunikasjon, arealeffektivitet og samspill mellom nytt og gammelt.

NYDALSVEIEN-09

NYDALSVEIEN-07

NYDALSVEIEN-BANNER-12

Konsept

For de eksisterende bygningene var det viktig å rydde opp i den horisontale og vertikale kommunikasjonen. Løsningen ble å flytte hovedinngangen fra høy- til lavblokk. Heisene ble snudd slik at de vender seg ut mot hovedinngangen og en får en bedre utnyttelse av kontorarealene. Trapper og heiser ligger da sentralt til hovedinngangen og med kort avstand til sentrale kontorarealer.

Høyblokken ble utvidet med 5,5m til 16 meter. En utenpå hengt glass skjerm ble valgt som sol og støy skjerming samt et estetisk element for å få en mer helhetlig fasade. De eksisterende murfasadene ble pusset i en lys farge. Hovedfasaden mot Gullhaug Torg forsterkes med det nye inngangspartiet, en ny utforming av høyblokkens gavl , og de utenpåhengte glasskjermene.

Nydalsveien 28 har nå en fjernvirkning som et signalbygg som kan annonsere Nydalen på avstand.