PH1PLV17

PIL28

 • Kategori
 • næring
 • Type
 • Kontorbygg
 • Lokalisering
 • Pilestredet 28, Oslo
 • Størrelse
 • 3660 m2 BRA
 • Status
 • Ferdigstilt 2013
 • Tiltakshaver
 • Entra Eiendom AS
 • Leietaker
 • Helsedirektoratet
 • Entreprenør
 • AS ing. Gunnar M. Backe
 • Interiør
 • Logg arkitekter i samarbeid med Metropolis AS
 • Foto
 • Finn Ståle Felberg
 • ANSVARLIG ARKITEKT
 • THD / JB
 • mer infomindre info
alle prosjekter

Beskrivelse

Kontorbygget er godt tilpasset situasjonen og nabobyggene. Byggets hovedvolum deles opp i to deler. Mot Pilestredet trappes bebyggelsen ned fra 7 etasjer til 5 etasjer, som skaper en god overgang til nabobygget. Mot St. Olavsgate 21 er det lagt inn en inntrukket slisse, som også her gir en overgang mellom ny og bevaringsverdig bebyggelse.

Bruk av kobberkassetter anses å være et moderne materialuttrykk som gir variasjon og dybde /relieff, og som samtidig etter hvert får et noe tidløst uttrykk. Kobber sin motsats eksisterer i tårnet på bygningen tvers over på andre siden av krysset i Pilestredet 22.

PILESTREDET- kveldsbilde fra gaten

PILESTREDET-sett fra gatenivå

PILESTREDET-inngangsparti i corten

PILESTREDET-fasader i området

PILESTREDET-corten rotunde og møterom

PILESTREDET-utkraget arbeidsplass

PILESTREDET-detalj interiør trappegang

Materialer

Den mer massive delen i stein finner sin gjenklang både i den bevaringsverdige bebyggelsen men også i nærområdets mer moderne bebyggelse. Denne delen har også en variasjon av vindusstørrelser som tilkjennegir at bygget er av i dag samtidig som det er en tilpassning til nabobyggets vindus plasseringer. Den høye og mer vertikale bygningsdelen med kobberkassetter har også glass, som gir denne delen et moderne uttrykk og samtidig en balansert kontrast til den lavere og massive delen mot Pilestredet. Det inntrukne hovedinngangspartiet gir en nødvendig romslighet for fortauet og åpner seg spesielt mot St. Olavs gates vestre del.

 • Kobber
 • Corten
 • Granitt
PILESTREDET-kveldbilde med trafikk

PILESTREDET-sett i kontekst med eksisterende strukturer

PILESTREDET-HYT B-111130FSF058