HOVHUB

HRT

 • Kategori
 • næring
 • TYPE
 • HURTIGRUTETERMINAL
 • LOKALISERING
 • BERGEN
 • STØRRELSE
 • 12800 KVM
 • TILTAKSHAVER
 • BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN
 • STATUS
 • FERDIGSTILT 2005
 • ENTREPRENØR
 • VEIDEKKE ENTREPRENØR AS
 • ARKITEKT
 • LOGG ARKITEKTER / 4B ARKITEKTER
 • INTERIØR
 • LOGG / 4B
 • FOTO
 • KLAKEGG
 • mer infomindre info
alle prosjekter

Bakgrunn og situasjon

Logg arkitekter AS og 4B arkitekter vant i 1999 en invitert arkitektkonkurranse.

Konkurransen ble utlyst med Hurtigruteselskapene OVDS og TFDS og Nor-Cargo Bergenske som eksklusive brukere av terminalen, med godsterminal og kontorer for Nor-Cargo i egen terminal, og hurtigrutens lagere i hurtigruteterminalen. Konseptets hovedidé ble

i vårt forslag basert på at hurtigruteterminalen ble lagt mot Nøstebukten og godsterminal mot Jekteviken/Dokken. Parkeringshuset ble plassert innenfor hurtigruteterminal mot riksvegen.

Mellom hurtigruteterminalen med sin gods- og persontrafikk og godsterminalen, ble det sentrale området for trafikk og oppstillingsplasser etablert. Denne disposisjon ivaretok kravet til fri siktkorridor fra Nordnesryggen og siktlinjer for publikum og passasjerer fra sentrumsområdene over Nøstetorget til hovedinngangen på hurtigruteterminalen. Løsningen gir kort gangavstand fra parkeringshuset og gir rom for

en oversiktlig adkomstsone foran hurtigruteterminalen. Mot Nøstetorget dannes et attraktivt offentlig byrom mellom "havn" og "by". Bevaringen av den gamle sjøboden med vannspeilet ble et naturlig og pittoresk innslag og en formidler av kystkultur.

Det har vært en hovedmålsetting og et krav at publikum/reisende skulle kunne gå fritt via Nøstetorget og over kaien direkte til Hurtigruteterminalen selv ved skip til kai. Idag huser terminalen også Bergen og Omland Havnevesen, Ergo Group, Hurtigrutens reisebyrå Via Travel, Kystverket mm.

HURTIGRUTETERMINALEN L3M7225-2

HURTIGRUTETERMINALEN L3M7212

Hurtigruteterminal

ORGANISERING

Hurtigruteterminalen er organisert slik at de reisende og publikum skal møte bygget fra en ny trafikkterminal for busser, biler og taxi og tas via en innsjekkingssone og ventesone og gjennom en landgang komme seg tørrskodd ombord i Hurtigruten.

Passasjerene til Hurtigruten ledes via adkomstsonen inn i terminalen til ekspedisjon på plan 1 – med innsjekking av bagasje for direkte levering på lugar. Fra innsjekking tar passasjerene seg opp til vente- og

oppholdsarealene via rulletrapp eller trapp/heis. Ventearealene med kafé ligger på plan 2 vendt ut mot Nøstebukten der Hurtigruten anløper. Bagasjehåndtering forgår som på en flyplass med innsjekkingsskranker og via bagsjebånd sendes bager og kofferter bak i en bagasjehall hvor de så lastes over på bagasjevogner som tar alt direkte ombord.

Det er lagt inn et messaninetasje som ble tenkt brukt til reisebyråvirksomhet. Planet er utformet fritt fra gavlvegg og trappeløp for at passasjerene skal oppleve den romlige sammenhengen mellom ekspedisjonsområdet og oppholdsarealene på plan 2 og bygge opp rundt en løftet og forventningsfull stemning blant de reisende. Fra rulletrappene føres passasjerene langs en

gate som leder forbi kafé, ventearealer, toaletter etc. og videre til utgang for hurtigruten.

KONTORENE:

Det er lagt opp til en tilnærmet total fleksibilitet i forhold til å endre fordeling av kontor og landskapsplasser i kontordelene av bygget. Modulvegger med eikefiner fungerer som skillevegger mellom kontor eller landskapssoner, mens hele glassvegger danner kontorfronter mot korridor.

Hurtigruteterminalen har til sammen ca 4100 m2 med kjøle-fryse og tørrlagere. Hurtigrutelageret har store glassfiber heveporter, med svært godt lysinnslipp.

HURTIGRUTETERMINALEN-banner-NY-hurtigruta

IMG 6173

HURTIGRUTETERMINALEN B L3M7236-

Terminalbygget

ARKITEKTONISK UTTRYKK OG MATERIALBRUK

Vi har forsøkt å gi terminalbygningen en arkitektonisk utforming mot Nøstebukten der lagrene er underordnet og passasjerfunksjonene er overordnet. Dette ved at lagrene er "stukket" inn i bygget fra baksiden og kun synliggjøres av porter mot kaisiden.For å gi bygningen tyngde

og substans har fasadene fått et materialmessig helhetlig uttrykk med lys gråhvit teglstein, som har et mønster med uttrukne kopper som graderes fra tett på bakkeplan til mer spredt mønster oppover. Dette for å berike fasaden for gående og de som arbeider på kaiplan. Vi har videre variert med sprang i bygget i port-området, og variert vindusåpninger med slisser som er brukt der vi ønsker å gi bygget flate og tyngde, samt større åpninger som varierende vindusbånd inntrukket og forskutt i fasaden.

Videre har terminalen et oppbygg og materialkontrast i sink og rustfritt stål i begge ender for å gi poengtert arkitektonisk uttrykk mot både land og sjø.Vi har valgt en type sjøgrønne glassfiberporter som kan gi en ekstra fargeopplevelse mot kaisiden, i tillegg til at vi tror de varierte vindusåpningene kan gi et spennende bilde også på kveldstid.Terminalbygget vil ved sin størrelse skjerme Nøstebukten og Nordneset for de tyngre aktivitetene med godshåndtering bakenfor.

 • 36 000 KVM
HURTIGRUTETERMINALEN Fasader B