SOL58STV12

SOV10

 • Kategori
 • næring
 • TYPE
 • Næringsbygg
 • LOKALISERING
 • Sven Oftedals vei 10
 • STØRRELSE
 • 36 000KVM
 • STATUS
 • Ferdigstilt 2015
 • TILTAKSHAVER
 • Aspelin Ramm Eiendom AS
 • INTERIØR
 • Logg
 • FOTO
 • Finn Ståle Felberg
 • mer infomindre info
alle prosjekter

Bakgrunn

Aspelin Ramm Eiendom rehabiliterer bygningsmassen i Svein Oftedals vei 10 for nye leietakere. Sentralt i rehabiliteringen står ønsket om å bedre energieffektiviteten som var meget dårlig pga. ineffektive arealer, kuldebroer og et utdatert teknisk anlegg. Dette ga store miljømessige besparelser og medfører at Sven Oftedals vei 10 nå oppnår energiklasse B. Virkemidlene for å oppnå dette er tiltak gjort i fasader og tak, riving av ineffektiv bygningsvolum i sør og nye tekniske anlegg. Bygningsmassen som rives er erstattet med et nytt bygningsvolum som følger bygningens hovedform. Innenfor eksisterende volum etableres også nye dekker på ca. 4.000 m2 BTA for å øke fleksibiliteten.

Rehabiliteringen medfører samtidig at man gjør viktige estetiske grep i et område der det er behov for store oppgraderinger. Bygget ble prosjektert som et rendyrket logistikkbygg for bedrifter innenfor lager og kontor.

Bygningsmassen er oppført i 1973. I 1991 ble bygget utvidet med Automatlageret og drogeavdeling. Bygget har frem til 2011 vært i bruk av NMD. Bygningsmassen er totalt ombygget og rehabilitert, innvendig og utvendig for nye leietakere. Servicebygget er revet og erstattet av et nytt lagerbygg. I eksisterende høytlager etableres 2 nye dekker, hver på 2.000 m2 BTA. Ved etablering av parkering i plan 0 i automatlager oppnår man en reduksjon av asfalterte arealer på tomten. For utvendig parkering etableres det arealer med gressarmering.

SOV10 UTKRAGET BOKS

SOV 10 - EPOXYGULV I SØYLEHALL

SOV10 - OVERSIKTSBILDE

SOV10-DETALJ TALL I STØP

Beskrivelse

Alle eksisterende fasader rehabiliteres for å redusere kuldebroer ivareta solavskjerming og estetikk. Eksisterende bygningsmasse har utkragede betonggesimser og balkonger som skaper store kuldebroer. Påhengt på dette er corten stålprofiler som virker som solavskjerming. Systemet er utdatert og fungerte dårlig. Utkragede bygningsdeler som lager kuldebroer skjæres i sin helhet bort. Ny solavskjerming etableres som utvendige persienner integrert i fasadesystemet i ny klimavegg. Det planlagte tiltaket gir begrensede endringer i volum, men effektiviserer de eksisterende arealene og transformerer bygget utvendig med mer attraktive fasader og utearealer. Bygget huser nå leietaker som Lerøy , IKEA, DHL Foodtech og Tollvesenet. mfl.

Materialer

Det benyttes 3 hovedmaterialer i fasadene. Glass, fiberbetong og Fiberline Composit fasadeplank. Fiberline er en transparent fasadeplate. Denne skal brukes på de store lagervolumene og på eksisterende tekniske rom på tak. Dette gir en spennende kontrast til fiberbetongen som brukes på kontorbygget . Fiberline fasaden belyses delvis fra baksiden av platen og gir utomhus arealene ytterliger kvaliteter.


Fiberbetong brukes primært på kontorbygegt 3-5 etasje for å skape en kontrast til fiberline. Fiberbetongbrukes også på rammer rundt lasteramper for klart å identifisere varemottak. Glassfasaden ivaretar dagslys inn til arbeidssoner i lager og til kontorarealer i høyblokken. Den nye glassfasaden ligger i ny klimavegg foran eksisterende søyler slik at glassfasaden oppleves som et kontinuerlige horisontale vindusbånd. På fasade øst, som er den mest eksponert fasaden, etableres ny hovedinngang og en utvendig "møteroms boks". Utkragede kksisterende betongkonstruksjoner beholdes som dekker i møteromsboksen og får glassfasade fra gulv til himling og gavlene kles med fiberline.

SOV 10 FASADEDETALJ

SOV 10 - IKEA FØR INNFLYTNING

Utearealer

Utearealene var gjengrodd, også i tilstøtende arealer i nord. Aspelin Ramm Eiendom har istandsatt arealene samtidig med bygningsmassen. Utomhus blir det etablert ny beplantning som skjermer tilstøtende friarealer, og det er etablert en skatepark som benyttes av naboer. Vi reetablerer den gjengrodde bekken øst for tomten og lager nye stier gjennom skogen.

SOV 10 - IKEA

SVEN OFTEDALSVEI tverrsnitt

SVEN-OFTEDALSVEI-fasade

SVEN-OFTEDALSVEI-langsnitt