SOL44SOV10

SOL58

  • Kategori
  • fritidsbolig
  • LOKALISERING
  • GEILO
  • STØRRELSE
  • 170 KVM
  • STATUS
  • FERDIGSTILT HØSTEN 2018
alle prosjekter

Beskrivelse

En moderne fritidsbolig i miljøvennlige bygningsmaterialer som stående trekledning i kombinasjon med bruk av lokal tørrmur. Materialene har farger som er mørke og avdempet med god tilpasning til tomt og omgivelser. Hytten er tenkt utført med Sedum-belagt saltak, der hoveddel har takvinkel på 30 grader og anneks har takvinkel på 5 grader. Uteopphold er lagt til terrasse på terreng i tillegg til større uteområder på åpent terreng. Møneretning for hoveddelen er lagt langsetter kotene og er tilpasset tomtens karakter i størst mulig grad med tanke på tomtens topografi, adkomst, samt sol- og utsiktsforhold. Med sin enkle volumoppbygging, naturlige materialer og plassering på eiendommen vil hytten fremstå som godt tilpasset til både landskap og omgivelsene for øvrig.

SOL58-1

Solhovda-plan