KIK100KKV2

KIK2

  • Kategori
  • fritidsbolig
  • LOKALISERING
  • GEILO
  • STØRRELSE
  • 170 KVM
  • STATUS
  • FERDIGSTILT 2017
alle prosjekter

Beskrivelse

Tomten ligger ved Lunningshaugen nær Kikut i Hallingdalen.

Med sin enkle volumoppbygging, naturlige materialer og plassering på eiendommen vil hytten fremstå som godt tilpasset til både landskap og omgivelsene forøvrig.

Hytten vil bli utført med trebelagt saltak med møneretning for hoveddelen langsetter tomten / terrengkotene og er dermed tilpasset tomtens karakter i størst mulig grad med tanke på tomtens kvaliteter og topografi, adkomst samt sol- og utsiktsforhold.


KIK2 plantegning

KIK2 11

KIK2 3

KIK2 6

KIK2 17

KIK2 4

KIK2 12

KIK2 13