NDV28NOR1

NET6

  • Kategori
  • bolig
  • TYPE
  • BOLIG
  • LOKALISERING
  • ASKER
  • STØRRELSE
  • 300 KVM BRA
  • STATUS
  • SKISSEPROSJEKT
alle prosjekter

Familietun

Tomten er en del av et "familie"tun, med to eksisterende hus, som tilhører mor og sønn. På den aktuelle tomten står det i dag en garasje, som vi ønsker å erstatte med et tredje hus, som da vil tilhøre datteren i familien. Huset skal romme en familie med tre barn, og det fins strenge regler for hvordan huset innordner seg i terrenget. Dermed er huset plassert så langt ut mot skråningen som mulig, hvor en underetasje er skjøvet ned i terrenget og får lystilgang fra front og inn til husets soverom.

Annen etasje, som også er inngangsetasjen - er husets sosiale rom, hvor vi har ønsket å knytte gløtt på tvers av boligen for å ivareta både solterrasser og utsikt. Huset har generøse vindusarealer, men nøkternt formspråk og materialbruk, som knytter seg til eksisterende bebyggelse. Garasjen er utformet i samme formspråk som boligen, og knyttes sammen med en pergola som også danner en lun ramme rundt husets største terrasse.