MV23NDV28

NAR

  • Kategori
  • bolig
  • TYPE
  • ENEBOLIG
  • LOKALISERING
  • NARVIK
  • STATUS
  • SKISSEPROSJEKT
alle prosjekter

Beskrivelse

Området består av nye frittliggende småhusbebyggelse med variasjon i både arkitektur og uttrykk. Idéen har vært å etablere et prosjekt som hensyntar landskapet, sol og utsikt i størst mulig grad der områdets eksisterende topografi har vært styrende for plassering og utforming. Det har vært viktig å bevare en skala som tilpasser og innlemmer seg omkringliggende bebyggelse på best mulig måte.

Boligen har flatt tak og er tilpasset terrengets fallende topografi i øst/vestlig retning slik at boligens underetasje fungerer som en sokkel som forankrer bygget i terrenget mens hovedetasjen flytter over.

Prosjektet har et moderne formspråk og utføres i naturlige og miljøvennlige bygningsmaterialer av høy kvalitet og avdempet fargevalør som stein, tre og puss. Alle glasspartiene har en lav refleksjonsverdi og er hovedsakelig trukket inn i fasaden.