MUVNAR

MV23

  • Kategori
  • bolig
  • TYPE
  • ENEBOLIG
  • LOKALISERING
  • BÆRUM
  • STØRRELSE
  • ca. 350 KVM
  • STATUS
  • AVVIKLET
alle prosjekter

Bukke-nikke-neie

Byggherren på dette prosjektet satte noen holdepunkter de ønsket å ivareta i begynnelsen av prosjektet - tomtens topografi skulle respekteres og ivaretas så godt som mulig, bygget skulle være nabovennlig mot begge sidene av naboer - og skulle være rettet mot utsikten.

Tomtens geometri anga formen og skapte en knekk i grunnplanet, mens tomtens stigning ga flere nivåforskjeller i snittet. Dette fungerte retningsdannende for inngang og terrasse, mens de ulike nivåene gjorde det mulig å kunne ivareta en åpen sosial etasje hvor nivåene soneinndelte rommene, uten vegger.

Andre etasje ivaretar de private behovene som soverom og bad, og åpner opp mot en loftsstue og terrasse.

Materialer

Huset gjør to ting - løfter seg fra terrenget - og knekker seg rundt. Løftet er utført i gråhvit betong, eventuelt puss, mens selve hovedformen som knekker seg rundt vil være i stående mørk trekledning, for å smelte inn med eksisterende omgivelser og materialtradisjoner.

Maries-vei-situasjon

Maries-vei-fra-sjøen