KVF2KVF4

KVF3

 • Kategori
 • hytte
 • Type
 • VINTERHYTTE
 • LOKALISERING
 • KVITFJELLT VEST
 • STATUS
 • UNDER OPPFØRING
 • STØRRELSE
 • 300 KVM
 • ENTREPRENØR
 • STENUMGÅRD AS
 • ANSVARLIG ARKITEKT
 • DAC
 • mer infomindre info
alle prosjekter

Beskrivelse

Hytten har fått et modern preg som er søkt tilpasset tomtens topografi i størst mulig grad der sol- og utsiktsforhold er hensyntatt på best mulig måte. Hytten er i hovesak delt opp i 3 volumer som danner en «hestesko» om et innvendig tun. Fra tunet er det ønskelig med en visuell akse gjennom hytten via hovedaskomsten. Sidefløyene er "forankret" inn i terrenget og binder prosjektet til omgivelsene og eksisterende terreng.

Materialmessig er hytten forankret i områdets tradisjonelle materialbruk kledd med stående bordkledning inkludert taket og lar form og materialitet spille sammen. Knappe og presise detaljer med ubehandlet treverk som raskt får en jevn og grå patina. Sekundære materialer som f.eks. bordforskalt betong samt lys Oppdal tørrmur. Mørke vinduer der større glassflater er brutt opp og ligger tilbaketrukket med takutspring der søyler og horisontale spiler vil være med på å dempe evt størrelse og refleksjon. Terrasser på terreng er tenkt av type lys Oppdal skifer.