KVF3KVT80

KVT68

  • Kategori
  • fritidsbolig
  • LOKALISERING
  • KVITFJELL VEST
  • STATUS
  • FERDIGSTILT 2019
  • ENTREPRENØR
  • STENUMGÅRD BYGG AS
  • ANSVARLIG ARKITEKT
  • DAC
alle prosjekter

Beskrivelse

Fritidsboligen er lokalisert på toppen av Kvitfjell Vest, med utsyn over hele dalen. Fritidsboligen får et moderne uttrykk og vegger og tak kles med stående Malmfuru. Alle funksjoner er samlet på et plan, men med ulike nivå for å tilpasse seg den slake helningen på tomta. Alle store vindusfelt ligger inntrukket fra fasaden og får glass med lav refleksjonsgrad for å minimere virkningen av glasset. Saltak og tradisjonelle materialer gjør at bygget oppleves godt integrert i eksisterende nærmiljø og skiller seg ikke nevneverdig fra omkringliggende bebyggelse.

KVF-4-plan

KVT4 8

KVF4 13

KVF4 12

KVF4 15

KVF4 28

KVF4 17

KVF4 23

KVF4 24

KVF4 26

KVF4 29

KVF4 18

KVF4 19

KVF4 16

KVF4 22

KVF4 20

KVF4 25

KVF4 27