NOR180NOR4

NOR2

  • Kategori
  • fritidsbolig
  • LOKALISERING
  • NOREFEJELL
  • STØRRELSE
  • 350 KVM
  • STATUS
  • FERDIGSTILT
  • ANSVARLIG ARKITEKT
  • DAC
alle prosjekter

Beskrivelse

Ny og moderne fritidsbolig øverst på Norefjell. Hytten består i all hovedsak av miljøvennlige bygningsmaterialer som trekledning i kombinasjon med bruk av lokal tørrmur. Materialene har farger som er mørke og avdempet med god tilpasning til tomt og omgivelser. Hytten er tenkt utført med flatt tak med sedum. Uteopphold er lagt til delvis overbygget terrasse mot sør-vest, samt en mindre sør-øst-orientert uteplass i tilknytning til kjøkken/spisestue. Hytten terrasserer seg i følge med terrenget for å tilpasse seg tomtens karakter i størst mulig grad med tanke på topografi, adkomst, samt sol- og utsiktsforhold. Med sin enkle volumoppbygging, naturlige materialer og plassering på eiendommen vil hytten fremstå som godt tilpasset til både landskap og omgivelsene for øvrig.

Nor2-0978

Nor2-0622

Nor2-0001

Nor2-0679