OEV6ORIGO

OPV20

 • Kategori
 • leiligheter
 • TYPE
 • LEILIGHETER
 • LOKALISERING
 • OPPSAL, OSLO
 • TILTAKSHAVER
 • OPSAL GAARD AS
 • STØRRELSE
 • 9600 KVM BTA
 • STATUS
 • PLANFORSLAG
 • 3D
 • CARAVAN IMAGES
 • mer infomindre info
alle prosjekter

Beskrivelse

Planområdet ligger rett ved Oppsal Senter, et mindre bydelsenter ca 20 min fra Oslo sentrum med T-bane. Planområdet ligger med umiddelbar nærhet til kollektiv transport og det meste av offentlig servicetilbud samt rekreasjonsmuligheter.

De nye eiere Oppsal Gaard AS ønsker å se på muligheten for en boligutvikling på sin eiendom som idag står uregulert.

Det legges også vekt på tilgang til gode friluftsområder. Gårdsdriften er helt avviklet og det er lite ved dagens situasjon som henviser til tidligere gårdsdrift. Flere av bygningene bærerpreg av aldersslitasje og vedlikeholdsetterslep.

Det ligger en automatisk fredet gravhaug sørvest på planområdet.

Det er ønskelig å skape et boligprosjekt som ivaretar den lokalhistoriske symbolverdi eiendommen har samtidig som det tilrettelegges for moderne boliger og utearealer av høy kvalitet.

OPPSALVEIEN-20-Night view-kopi

OPPSALVEIEN-Summer view-kopi

OPPSALVEIEN-20-Winter View -kopi