VOG66

 • Kategori
 • leiligheter
 • TYPE
 • LEILIGHETER
 • LOKALISERING
 • TORSHOV, OSLO
 • BYGGHERRE
 • STEGG EIENDOM AS
 • STØRRELSE
 • KVM
 • STATUS
 • AVVENTES
 • mer infomindre info
alle prosjekter

Historisk bakgrunn

Vogts gate 66 er en del av et kompleks som omfatter Vogts gate 64 – 70. Komplekset i sin helhet ble tegnet av arkitekt Thorvald Astrup. Sandakerveien 35 ble oppført i 1939, og i motsetning til Vogts gate 64-70 som er tegnet i nyklassisistisk stil ca et tiår før, tilhører Sandakerveien 35 funksjonalismen. De klassiske byggene mot Vogts gate, som omfatter Soria Moria komplekset, er registrert på gule sider. Resterende bygg er vurdert til bevaring i 2006.

Tomten har vært en del av innkjøringen til Sandakerveien 35 da bygget var bilindustri. Fram til transformasjonen av bygget til bolig i 2011 var Vogts gate 66 en ESSO Bensinstasjon med oppstilling av pumper på den aktuelle tomten.

Situasjon / Tomt

Etter transformasjonen av bygget Sandakerveien 35 ble bensinstasjonen fjernet og 1 etg. ble gjort om til næringslokale. I dag har Kiwi hovedinngang mot Vogts gate og leier parkeringsplasser på en aktuelle tomten.

Vogts gate 66 er regulert til boligformål. Den ligger som en ubebygget tomt i bebyggelsen opp Vogts gate mot Sandaker. Det er kort avstand til offentlige tilbud, park og grøntarealer. Det beregnes under 5 min til Torshovparken, og tomten ligger sentralt på Torshov og er tilknyttet offentlig transportnett.

VOGTSGATE-LYSERE-Street-View NE-kopi

VOGTSGATE-LYSERE-Street-View SW-kopi

VOGTSGATE Street4 RGB-kopi

Materialitet / Volum / Uttrykk

Hovedgrepet til prosjektet er å lage et elevert bygg der 1 etg ikke er bebygd. Intensjonen med å heve bygget opp er å beholde byrommet under bygget, flytte på P-plassene, som fyller plassen i dag, og oppgradere materialene i plassrommet slik at det kan bli et intimt byrom med butikker og cafeer.

Mens de klassiske byggene har en tung base som "lander" stødig på bakken, har det nye tiltaket et lett utrykk som en paviljong. Dette er gjort for å opprettholde rytmen i gateløpet og hovedgrepet til arkitekt Thorvald Astrup, som

planla en lett konstruksjon på denne plassen. Selv om bygget har et moderne utrykk vil de klassiske proporsjonene til fasadeelementene gjøre at byggene kommuniserer med hverandre og gir et helhetlig gateløp.

Plassrommet under bygget er delt i to soner. Mot sør, der avkjøringen fra Vogts gate ligger, legger vi nødvendig parkering. Mot nord kan vi da skape en bilfri plassdannelse for butikker og cafeer. I overgangen mellom disse sonene ligger inngangspartiet til leilighetene samt et lite næringslokale tilpasset cafe eller lignende. Ettersom det er behov for innkjøring for varelevering til Sandakerveien 35, er det satt av 4,2 m fri høyde under bygget. Dette gjør at plassenrommet får en generøs høyde og vil oppleves som åpent og luftig.

Bygningsvolumet til leilighetene er på 3 etg. På taket er det prosjektert en felles takterrasse. Rekkverket til denne er trukket tilbake over vil derfor ikke være synlig fra gatenivå.

Ettersom nabobygningene er av høy historisk verdi, ønsker vi å kommunisere med byggene gjennom å bruke klassiske proporsjoner i fasadene, men likevel lage et bygg som har et moderne uttrykk og forholder seg til den tide vi lever nå. Fasaden mot Vogts gate har en streng symmetrisk inndeling.

Vindusfeltene er inntrukket tilbake i vegglivet slik at fasadeelementene framstår som vertikale skiver som er forskjøvet i forhold til hverandre. I den øverste etasjen får noen av vindusfeltene få strekke seg over den øvrige gesimsen. Dette gjøre at det skapes variasjon i den symmetriske

fasaden, samtidig som det gir fine rom inne i de leilighetene. For at 1 etg. skal oppleves så åpent som mulig er veggene til inngangspartiet og kafeen i glass. Bærepunktene, som løfter bygget opp er utformet som konstruktive skiver. Skivene er med på å møblere plassen ved at de blir til sittebenker der de treffer plassrommet. Fasadeelementene er tenkt i plater av farget fiberbetong. Disse har en struktur som ligner på de matte pussede fasadene til nabobyggene.

VOGTSGATE66-Fasade1