GJØ2GWP7

GRØ73

  • Kategori
  • leiligheter
  • TYPE
  • LEILIGHETER / INFILL
  • LOKALISERING
  • GRØNLANDSLEIRET, OSLO
  • STØRRELSE
  • 5240 KVM
  • STATUS
  • UNDER PROSJEKTERING
alle prosjekter

Beskrivelse

Grønlandsleiret 73 er en del av det historiske Hollenderkvartalet på Grønland i Oslo.Tomten ligger sentralt i Oslo, rett ved Grønlands park.I dag fremstår Hollenderkvartalet som noe fragmentert og inneholder både eksisterende bygningsmessige kvaliteter og potensiale for ny utbygging, men mangler helhet.

Grønlandsleiret 73 er et bolig- og næringsprosjekt som vil plassere vår tids arkitektur i kvartalstrukturen, men som samtidig har tilpasset seg kvartalets elementære karakterer som høyder, proporsjoner og fargetoner. Bygningen ligger

sentralt i Oslo rett ved Grønlands park og vil ved å komplettere kvartalstrukturen bidra til at området oppleves som mer helhetlig.

Grønland er populært boligområde – og ved å legge næring i 1. etasje ut mot gaten, vil området aktiveres videre og trygghetsopplevelsen av området styrkes. Tiltaket består av næring i første etasje og seks etasjer boliger, tilsammen sju etasjer. På deler av taket er det planlagt takterrasse. Leilighetstypene ligger mellom 2-roms og 5- romsleiligheter på ca. 50-60 kvm og opp til 105 kvm. Mot Schweigaardsgate 50a

er bygningskroppen løftet opp med søyler. Dette er gjort som konsekvens av reguleringsbestemmelsene for området; denne grunnen er markert som kulturminne (det lå tidligere en kirkegård her i tilknytning til Nonneseter kloster, antagelig anlagt mellom nåværende Schweigaardsgate og Grønlandsleiret) og derfor ikke kan graves i. Bygget ligger opp mot Schweigaardsgate 50, som har vernestatus. Dette staselige byggets stolthet ivaretas ved å legge tilstøtende nye bygningsdel noe lavere enn det vernede bygget.

GRNLANDSLEIRET-Perspektiv 03

Materialer

I reguleringsplanen anses det som viktig at nye bygninger tilføyer materialmessige kvalitet til kvartalet. Fasadematerialene vil bestå av farget puss og trepaneler. Det skal velges kvalitetsmaterialer som tåler slitasje og som vil holde seg fine over tid. Balkonger og franske altaner vil ha klart sikkerhetsglass og ha trebelegning.

GRNLANDSLEIRET-Perspektiv 01