KIK2KKV2

KIK3

 • Kategori
 • fritidsbolig
 • TYPE
 • VINTERHYTTE
 • LOKALISERING
 • SOLHOVDA, HOL KOMMUNE
 • STØRRELSE
 • 170 KVM
 • STATUS
 • FERDIGSTILT HØSTEN 2018
 • TILTAKSHAVER
 • FAMILIEN MATHISEN
 • ANSVARLIG ARKITEKT
 • DAC
 • mer infomindre info
alle prosjekter

Beskrivelse

En moderne fritidsbolig i miljøvennlige bygningsmaterialer som stående trekledning i kombinasjon med bruk av lokal tørrmur. Materialene har farger som er mørke og avdempet med god tilpasning til tomt og omgivelser. Hytten er tenkt utført med Sedum-belagt saltak, der hoveddel har takvinkel på 30 grader og anneks har takvinkel på 5 grader. Uteopphold er lagt til terrasse på terreng i tillegg til større uteområder på åpent terreng. Møneretning for hoveddelen er lagt langsetter kotene og er tilpasset tomtens karakter i størst mulig grad med tanke på tomtens topografi, adkomst, samt sol- og utsiktsforhold. Med sin enkle volumoppbygging, naturlige materialer og plassering på eiendommen vil hytten fremstå som godt tilpasset til både landskap og omgivelsene for øvrig.

Solhovda-plan