BJV28BRA14

BLE

  • Kategori
  • fritidsbolig
  • LOKALISERING
  • BLEFJELL
  • STØRRELSE
  • 250 KVM
  • STATUS
  • FERDIGSTILT HØST/VINTER 2019
  • FOTOGRAF
  • E. EMANUELSEN
alle prosjekter

Beskrivelse

Ny og moderne fritidsbolig bestående av hovedplan med kjeller under inngangsparti. Hytten består av miljøvennlige bygningsmaterialer, som stående trekledning i kombinasjon med bruk av lokal tørrmur. Materialene har farger som er mørke og avdempet med god tilpasning til tomt og omgivelser. Hytten er tenkt utført med trebelagt saltak, med takvinkel 30 grader. Uteopphold er lagt til overbygget terrasse mot sør og vest, samt større uteområder på terreng. Prosjektet ligger på ulike nivåer i terrenget og møneretning for hoveddelen er lagt langsetter kotene for å tilpasse seg tomtens karakter i størst mulig grad med tanke på topografi, adkomst, samt sol- og utsiktsforhold. Med sin enkle volumoppbygging, naturlige materialer og plassering på eiendommen vil tiltaket fremstå som godt tilpasset til både landskap og omgivelsene for øvrig.

EMANU-10

Blefjell-plan

EMANU-12

EMANU-11

EMANU-9

EMANU-13

EMANU-7

EMANU-4

EMANU-1

BLE-4

EMANU-6

EMANU-8

EMANU-3

EMANU-2

EMANU-5