VENVOG66

VEN27

  • Kategori
  • bolig
  • TYPE
  • ENEBOLIG
  • LOKALISERING
  • VENDLA, ASKER KOMMUNE
  • STØRRELSE
  • 650 KVM
  • STATUS
  • UNDER BYGGING
alle prosjekter

Beskrivelse

Eneboligen har fått et moderne uttrykk med materialer som tre, tørrmur, puss og glass. Naturlige materialer og avdempede farger er med på å forsterke tiltakets ønske om å underordne seg tomtens grønne silhuett. Boligen består av kjeller under terreng med garasje til 4 stk biloppstillingsplasser. Boligens hovedvolum ligger på ulike nivåer for å tilpasse seg eksisterende terreng i størst mulig grad. Alle støttemurer, samt eksponert fasade kjeller, kles med naturstein type tørrmur. Tiltakets flate tak på ulike nivåer gir bygget en lav og variert silhuett i landskapet. Flatt tak optimaliserer sol- og utsiktsforhold omkringliggende bebyggelse sammenlignet med skråtak, samt at det harmonerer med arkitekturen på flere andre boliger i området rundt. Farger og materialvalg er varierende, og vi mener at tiltaket på en harmonisk måte opprettholder nærområdets bygningsmessige karakter.