ASKÅSV28

ÅSV24

  • Kategori
  • bolig
  • TYPE
  • ENEBOLIG
  • LOKALISERING
  • STABEKK, BÆRUM KOMMUNE
  • STATUS
  • SKISSEPROSJEKT
alle prosjekter

En unik beliggenhet

Eiendommen ligger øverst på et langsgående høydedragene mellom Stabekk og Jar, åpent og fritt beliggende på en skrånende tomt med gode sol- og utsiktsforhold. Tomten er idag ubebygget, og det er prosjektert en ny enebolig som består av to sammenflettede hovedvolumer som danner en T-form hvorav den øvre lette delen er kledd i mørkbeiset stående trepanel, liggende på en base av bordforskalt betong. Boligens base er plassert på tomtens flate parti og tilpasser seg eksisterende terreng i størst mulig grad.

Ved kjøkkendelen krager spiseplassen ut over skråningen og svever over underetasjens oppholdsareal. Boligens hovedetasje flyter oppå basen og krager ut mot vest og danner en overdekket utestue på hageplan. Bygningens bruk av materialer med naturlige valører, mørkbeiset kledning, bordforskalt betong og sink skaper en spennende og nøytral kontrast til områdets villabebyggelse forøvrig.

  • Stående plateforskalt betong
  • Mørkbeiset stående trekledning