KVF3LÆR

KVF4

  • Kategori
  • fritidsbolig
  • TYPE
  • VINTERHYTTE
  • LOKALISERING
  • KVITFJELL VEST, RINGEBU
  • STATUS
  • UNDER BYGGING
alle prosjekter

Beskrivelse

Fritidsboligen er lokalisert på toppen av Kvitfjell Vest, med utsyn over hele dalen. Fritidsboligen får et moderne uttrykk og vegger og tak kles med stående Malmfuru. Alle funksjoner er samlet på et plan, men med ulike nivå for å tilpasse seg den slake helningen på tomta. Alle store vindusfelt ligger inntrukket fra fasaden og får glass med lav refleksjonsgrad for å minimere virkningen av glasset. Saltak og tradisjonelle materialer gjør at bygget oppleves godt integrert i eksisterende nærmiljø og skiller seg ikke nevneverdig fra omkringliggende bebyggelse.

KVF-4-plan