KVF3LÆR

KVF4

  • Kategori
  • fritidsbolig
  • TYPE
  • VINTERHYTTE
  • LOKALISERING
  • KVITFJELL VEST, RINGEBU
  • STATUS
  • UNDER BYGGING
alle prosjekter

Beskrivelse

Fritidsboligen får et moderne uttrykk med vekt på bruk av naturlige materialer som tre, naturstein og glass. Yttervegger og tak kles med stående trekledning i dempede farger. Alle store vindusfelt ligger inntrukket fra fasaden og får glass med lav refleksjonsgrad. Saltak og tradisjonelle materialer gjør at bygget oppleves godt integrert i eksisterende nærmiljø og skiller seg ikke nevneverdig fra omkringliggende bebyggelse.