ÅSV24BAA7

ÅSV28

 • Kategori
 • hus
 • TYPE
 • ENEBOLIG
 • LOKALISERING
 • STABEKK, BÆRUM KOMMUNE
 • STATUS
 • UNDER OPPFØRING
 • ENTREPRENØR
 • VILLASNEKKERIET AS
 • ANSVARLIG ARKITEKT
 • DAC
 • mer infomindre info
alle prosjekter

Beskrivelse

Eiendommen ligger øverst på en åsrygg og har en flott utsikt utover Oslofjorden. Husets hovedplabn ligger som et naturlig platå, i forlengelse av åsryggen, dannet av en foldet betongskive som omslutter husets primære oppholdsrom og åpner seg mot eiendommens utendørs oppholdsarealer. Betongskiven bærer et volum kledt i ubehandlet tre, som ligger på tvers av åsryggen / mot utsikt over fjorden. Denne delen, husets 2. Etasje, inneholder de mer private funksjoner og har adgang til en sydvendt takterrasse.

Tiltaket har fått et moderne uttrykk med materialer som tre, glass, puss og tørrmur. Boligen består av to sammenflettede volumer hvorav den øvre delen er kledd med stående trepanel liggende på en base av puss / betong.

Det er lagt stor vekt på å skape en bolig som i størst mulig grad innskriver seg i det naturlige landskapet på eiendommen, og det er derfor lite tilpasning i forhold til eksisterende terreng. Terrenget i den sørlige og nordlige ende av eiendommen har for stort fall til å kunne anvendes som uteoppholdsareal. Det er tanken at disse arealene stort sett ligger uberørt og at den naturlige vegetasjonen bevares.