ØNSPAR13

P25

 • Kategori
 • bolig
 • BOLIG
 • TYPE
 • ENEBOLIG
 • LOKALISERING
 • BLOMMENHOLM, BÆRUM
 • STØRRELSE
 • 350 KVM
 • STATUS
 • FERDIGSTILT 2023
 • ENTREPRENØR
 • VILLASNEKKERIET AS
 • ANSVARLIG ARKITEKT
 • EWN / DAC
 • mer infomindre info
alle prosjekter

Beskrivelse

Eiendommen ligger på toppen av et høydedrag, langs en åskam, med god utsikt utover Oslofjorden i sør/øst og Kolsåstoppen og Engervannet i nord/vest. Eiendommen kan karakteriseres som frodig, med store grønne flater, et stort vakkert bjørketre i midten av tomten og høye karakteristiske furutrær i nord/vest der tomten skråner nedover mot Engervannet.

Det er lagt stor vekt på å tegne en bolig som i størst mulig grad tilpasser seg omkringliggende bebyggelse, og som samtidig hensyntar sol- og lysforhold til omkringliggende naboer.

Hovedideen vedr. plassering har vært å plassere nytt tiltak på tilnærmet samme sted som eksisterende bolig, innenfor byggegrense, og samtidig skape nok plass for at bjørketreet og at de karakteristiske furutrærne langs ås-ryggen kan bestå.

Boligens formspråk følger terrenget og forholder seg lav mot nabo i nord/øst og skråner slakt oppover mot sør/vest. Terrengets naturlige form og tomtens orientering ift sol og lys har gjort det naturlig å legge hovedfunksjoner på et høyere nivå i sør/vest og garasje, adkomst og sekundærfunksjoner på en lavere nivå i nord/øst.

For å skape en avskjermet og samtidig spennende atkomstsituasjon er avkjøring inn til parkering og adkomst lagt under bygget inn til et atrium/gårdsrom. Bygget kranser rundt atriet i form av en U og er sammenkoblet med en lett spileskjerm for å skjerme seg mot nabo i nord/øst.

Fra atriet får man tilgang til garasjen som er løsrevet fra 1. etasjen med en utendørs gjennomgang ut til hagen og utestuen i nord/vest.

P25-Atrium1

P25-Atrium-2

P25-Atrium3

p25-atrium5

Spilevegg-P25

P25-spiler

P25-spilevegg

P25-tre

P25-utestue

P25.-hoveddør

P25-himling-utestue