MEV9MØP4

MOS

  • Kategori
  • leiligheter
  • TYPE
  • OMRÅDEPLAN
  • PROSJEKTNAVN
  • SENTRUMSPLAN MOSETERTOPPEN
  • LOKALISERING
  • MOSETERTOPPEN, HAFJELL
  • STATUS
  • KONKURRANSEFORSLAG
alle prosjekter

Beskrivelse

Når man ankommer med Gondolen opplever man Mosetertoppen som et nytt samlingspunkt på Hafjell. Korte avstander fra Gondolens toppstasjonen til leiligheter, aktiviteter, restauranter og butikker. En kompakt utbygging med stor konsentrasjon av varme senger sentralt i området og med service funksjoner i nær tilknytting til ny bebyggelse. Byggene er av høy arkitektonisk kvalitet, hvor volumene formes i høyde og plassering slik at feltene tilpasser seg hverandre. Åpent for sol og utsikt, skjermet for vind og snø.

Utstrakt bruk av tre og naturlige materialer underbygger intensjonen om en stedstilpasset, fremtidsrettet bebyggelse med en arkitektur som passer inn i fjellheimen. En kombinasjon av varme og kalde senger, hytter og leiligheter skaper variasjon og identitet. Bebyggelsen har høyest tetthet på begge sider av Frontyard. Der byggene danner en trasé som leder til studiobygget og Podiet. Bebyggelsen øverst i området, Slopen, er plassert slik at man lett sklir inn på frontyard. Fra Bakken sklir man til alle sentrale områder på Mosetertoppen.

Hafjell moseter-1

Hafjell moseter-5

Hafjell moseter-11

Hafjell moseter-12

Hafjell moseter-13

Hafjell moseter-14

Hafjell moseter-15

Hafjell moseter-2