JOK12K55

JSV7

 • Kategori
 • leiligheter
 • TYPE
 • LEILIGHET
 • LOKALISERING
 • NESØYA, ASKER
 • STØRRELSE
 • 1200KVM
 • STATUS
 • UNDER OPPFØRING
 • TILTAKSHAVER
 • KVARTALET AS
 • ENTREPRENØR
 • BYGGHERRESTYRT ENTREPRISE
 • mer infomindre info
alle prosjekter

Beskrivelse

Jon Smørsvei 7 består av to moderne horisonaltdelte tomannsboliger m/ felles underjordisk garasjeanlegg. Tiltaket er tilpasset tomtens topografiske forhold i størst mulig grad og er i hovedsak lagt henholdvis 3

og 4 meter lavere enn omkringliggende nabobebyggelse. Den moderne arkitekturen med sine flate tak ivaretar omkringliggende boligers sol- og lysforhold i størst mulig grad.

Tiltaket vil bestå av materialer som puss, glass og tre med innslag av tørrmurt skifer. Alle materialer vil være miljøvennlige med farger som gjenspeiler tomtens karakter.

JON-SMRSVEI-hage-enebolig-2

JON-SMRSVEI-hage-mellomrom-4

JSV7-enebolig-stue

JSV7-enebolig-kjokken

JSV7 -perspektiv fra vei

JSV7-illustrasjon hage og boliger