IL19JFL1

JEV10

  • Kategori
  • bolig
  • TYPE
  • ENEBOLIG
  • LOKALISERING
  • OSLO
  • STATUS
  • RAMMESØKNAD
alle prosjekter

Beskrivelse

Utgangspunktet for plassering av tiltaket var å utnytte det naturlige fallet i terrenget på eiendommen til å gi boligen adgang til uteoppholdsarealer fra begge plan, og på en skånsom måte underordne seg eksisterende bebyggelse slik at begge boliger får en klart definert del av tomten. Boligens form kan leses som to forskutte rektangulære volumer som møtes omkring boligens hovedfunksjoner, og svever over en base i in-situ støpt betong. Boligen er kledt i mørk tegl og vil med sitt avlange profil stå som en fin kontrast til eksisterende bebyggelses hvite fasader. Fasaden mykes opp på utvalgte steder med kledning og spiler i ubehandlet tre type kamaru eller lignende.

Boligen ligger med ryggen til eksisterende bebyggelse mot vest og fremstår herfra som en lav lukket mur som danner en naturlig avgrensning mellom eiendommens uteoppholdsarealer. Boligens fordelingsarealer og sekundærrom er plassert i denne sonen. Mot sør og øst åpnes boligens fasader med generøse vindusfelter for å gi luft og lys til boligens primære oppholds- og soverom.