HEG42HOLM

HKV109

  • Kategori
  • bolig
  • TYPE
  • ENEBOLIG
  • LOKALISERING
  • OSLO
  • STØRRELSE
  • 995 KVM
  • STATUS
  • AVSLUTTET
alle prosjekter

Tomten

HKV 109 er en svært skrånende eiendom som faller jevnt ca. 15meter fra sørsiden på tomten til nordsiden. Det var tidligere rammesøkt om to nye eneboliger på tomten, slik at store trær ble fjernet i forbindelse med forrige plan for tomten. Den lavtvoksende vegetasjonen som eksisterer i dag er av liten bevaringsverdi.

Boligen

Boligen er en stor enebolig, men legges forholdsvis langt inn i terrenget og fremstår derfor rolig og proporsjonert i sine omgivelser. To volumer flettes sammen hvorav hoveddelen ligger mot nord, mens en mindre del krager ut over terreng mot sør fra en base av tørrmur. For å forlenge hagen til naboen mot nord og redusere det visuelle avtrykket av ny bolig i framkant av hans tomt, vil taket (som ligger noe lavere enn naboens hage) beplantes med sedum eller gress.


Materialer

Foruten sedum på tak, vil boligens materialer bestå av tørrmur i bunn, mørk grånende trekledning og en beplantet espaliervegg på boligens vestfasade.