HKV109HOL

HKV125

  • Kategori
  • bolig
  • TYPE
  • ENEBOLIG
  • LOKALISERING
  • HOLMENKOLLVEIEN, OSLO
  • STØRRELSE
  • 1000 KVM
  • STATUS
  • FERDIGSTILT 2012
alle prosjekter

Beskrivelse

Boligen erstattter en revet villa med tilhørende garasje plassert på tilnærmet samme sted som eksisterende bolig. Adkomst og gårdsplass i bakkant mot nord / fra Holmenkollveien. Boligen har fått et moderne uttrykk med materialer som mørkbeiset treverk i kombinasjon med ubehandlet tre, glass, betong og skifer; et materialvalg med en fargevalør som gjenspeiler tomtens karakter og som får tiltaket til å gli mest mulig inn med omgivelsene. Tiltaket hensyntar i størst mulig grad forholdet til eksisterende terreng både på byggetomten og mot nabotomtene, og er nøye tilpasset tomtens topografi for å begrense store fyllinger samt skjæringer i terrenget. Boligens hoveddel har møneretning liggende langsetter terrenget, og silhuettvirkningen mot åssiden er ivaretatt.