ÅSV28BAL

BAA7

  • Kategori
  • bolig
  • TYPE
  • ENEBOLIG
  • LOKALISERING
  • HØVIK, BÆRUM
  • STØRRELSE
  • 232 KVM
  • STATUS
  • UNDER BYGGING
alle prosjekter

I en eplehage på Høvik

BAKGRUNN

Tomtens beskaffenhet skaper husets geometri. I en eplehage på Høvik er det plass til en ny bolig, men tomten har begrensninger fra en kraftlinjetraseé. Sikkerhets avstander fra senterlinjen av denne traseén og tomtens øvrige byggegrenser gir rom for et prosjekt med en trekantet ytre begrensning. Ved nøysom modelering av denne formen blir dette en moderne bolig for en kreativ familie på 5.

PLASSERING / TOMT

Bygget er plassert nord for kraftlinjetraséen i en naturlig helning på tomten opp mot det høyeste punkt i nordvest. Det følger terrenglinjene langs kraftlinjetraseen samt nabogrenser og har dermed kun tre sider, og med skrånende takflater tilsvarende saltak. Plassering medfører marginale terrengtilpasninger. Bygget vil være omkranset av eksisterende vegetasjon mot nord og vest som vil gi redusert innsyn fra naboeiendommer.

OMRÅDETS HISTORIKK

Området har gjennom tiden blitt bygget med større, tidstypiske boliger. Mange av boligene, som er bygget gjennom første halvdel av 1900-tallet, er til dels store og går over to fulle etasjer med fulle kjellermurer. De eldste boligene har stort sett slake, valmede tak. Tradisjonelt ble de første boligene bygget på høydedrag mens de lavere områdene er bebygegt i senere tid. Boligene er klart tidstypiske for den tiden de ble bygget. Eksiterende bolig på eiendommen er en av de karakteristiske, eldre boligene i området.

UTTRYKK

Den nye boligens arkitektoniske ytre vender seg diskrét vekk fra den eksisterende eldre boligen på eiendommen samtidig som den er godt tilbaketrukket fra Ballerud allé. Boligens fasade åpner seg med store vinduer mot vest med utgang til hage. Boligens enkle og rene uttrykk taler sitt eget språk og konkurrerer ikke med de store, eksisterende , eldre boligene i området. Boligens arkitektoniske uttrykk er enkelt med store, rene veggflater med horisontale og vertikale vindusbånd og en diskrét, inntrukket terrasse. Boligen kles med vertikal Kebony kledning som ubehandlet får en grå patina som står godt til den svart beisete eldre bebyggelsen.

BALLERUD-ALLE-HAGE TERRASSE

BAA7 2 ETASJE PLAN

2. ETASJE