VOG66YKH

WHV13

  • Kategori
  • bolig
  • TYPE
  • ENEBOLIG M/ HYBEL
  • LOKALISERING
  • HOP, BERGEN KOMMUNE
  • STATUS
  • FERDIGSTILT SOMMEREN 2018
alle prosjekter

Beskrivelse

Boligen er tilpasset tomtens topografi og er plassert på tomtens flate del mot Wernersholmvegen og eksisterende oppkjørsel mot hovedeiendommen. Den nye boligen ligger godt innenfor maks tillatt gesims- og mønehøyde, og plassering av tiltaket hensyntar i størst mulig grad tomtens eksisterende topografi og sol- og lysforhold til omkringliggende bebyggelse.

Den nye eneboligen har fått et moderne uttrykk med materialer som tre, glass, puss og tørrmur. Boligen består av et hovedvolum kledd med stående trepanel, liggende på en base av puss / betong. Boligens base er plassert på tomtens flate parti og tilpasser seg eksisterende terreng i størst mulig grad ved at den er "forankret" inn i terrenget / skråning mot nord. Boligens hovedetasje "flyter" oppå basen og legger seg på eksisterende terreng for å bevare dette i størst mulig grad. Området er preget av forskjellig type arkitektur med boliger av ulik karakter og omsøkt tiltak vil derfor gli godt inn i eksisterende omgivelser. Farger og materialvalg er varierende, og vi mener at tiltaket på en harmonisk måte opprettholder nærområdets bygningsmessige karakter. Boligen består av to etasjer og underordner seg eksisterende boliger i området.