MV23NDV28

MYR

  • Kategori
  • hytte
  • TYPE
  • VINTERHYTTE
  • LOKALISERING
  • MYRLAND, HOL KOMMUNE
  • STØRRELSE
  • 140 KVM
  • STATUS
  • UNDER PROSJEKTERING
alle prosjekter

Beskrivelse

Hytten ligger på en skrånende tomt mot vest og er delt opp i et hovedbygg, som vender seg mot vest, en sidefløy, som er tilsluttet til hovedbygg i sørrettningen, og et frittstående garasjebygg mot nord.

Med lik saltakutforming gir disse 3 volumene en harmonsik ramme om et innvendig tun.

Møneretning for hoveddelen er lagt langsetter tomten / kotene og er tilpasset tomtens karakter i størst mulig grad med tanke på tomtens kvaliteter og topografi, adkomst samt sol- og utsiktsforhold.

Materialmessig er tiltaket forankret i områdets tradisjonelle materialbruk kledd med stående bordkledning i kombinasjon med bruk av lokal tørrmur / skifer. Tiltaket er tenkt utført med trebelagt saltak med lik takvinkel på 40 grader. Alle materialer og farger er avdempet med god tilpasning til tomt og omgivelsen.

Med sin enkle volumoppbygning, naturlige materialer og plassering på eiendommen vil tiltaket fremstå som godt tilpasset til både landskap og omgivelsene forøvrig.