Personvernerklæring for LOGG Arkitekter AS

Last ned som PDF

1. KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER SOM LAGRES

Med gjennomføringen av EUs personvernforordning (GDPR), øker kravene til hvordan bedrifter kan behandle personopplysninger. Vi skal behandle dine personopplysninger med respekt og i henhold til gjeldende lovgivning. Det er du som eier dine opplysninger og personvernet er en menneskerett.

LOGG arkitekter AS er opptatt av å håndtere personopplysninger på en trygg og sikker måte. Denne personvernserklæringen er laget for å vise hvilke personopplysninger vi behandler, hvorfor de samles inn og behandles og hvordan vi bruker dem.

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder:

Navn, postadresse, telefonnummer, e-post, organisasjonsnr, fakturaopplysninger, oppdragsbekreftelse, kommunikasjon m/ offentlig myndighet.

Vi lagrer følgende opplysninger om våre leverandører: navn, postadresse, e-post, priser, tilbudsoppsett.

Vi lagrer følgende opplysninger om våre ansatte: navn, postadresse, telefonnummer, e-post, jobbsøknad, CV, personnummer, kontonummer, arbeidskontrakt, sykemeldinger, egenmeldinger, bilde til hjemmesiden,

2. BEHANDLINGSANSVARLIG

Databehandler: LOGG arkitekter AS, Dalsbergstien 22D, 0170 Oslo
Kontaktperson: Daglig leder Jon Bjørgum

3. DELING AV OPPLYSNINGER MED TREDJEPARTER

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til tredjeparter, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

For å kunne gjennomføre vårt arbeid har vi måttet inngå avtaler med ulike leverandører med ulik spisskompetanse. Disse leverandørene må nødvendigvis få tilgang til personopplysninger om våre ansatte / våre databaser avhengig av deres fagområde.

Vi har inngått databehandleravtale med alle leverandører som får denne tilgangen for å begrense deres anledning til å bruke opplysningene.

4. INNHENTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Kunder: Vi innhenter våre opplysninger om kunder direkte fra kunden i forbindelse med inngåelse av oppdragsbekreftelse. Organisasjonsnummer innhenter vi i Moment, vårt prosjektstyringsverktøy, som har direkte link til Brønnøysund.

Ansatte: Vi innhenter opplysninger i forbindelse med ansettelser.

5. BEHANDLINGSGRUNNLAG

Appex: org nr 995 412 020 Longhammarveien 28, 5536 Haugesund.

Data, leverer og administrerer tjenester av datasupport, inkludert responstid, klient og server samt har ansvar for å lagre sikkerhetskopier i eksternt datasenter.

Moment: org nr 996 770 869 Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Prosjektstyringsverktøy, timeføring og fakturering i skyen. Moment teamet, er eier og utvikler av systemet som alle ansatte benytter til timeregistrering.

SpareBank 1 Regnskapshuset Østlandet AS – avd. Lillestrøm: org nr 967 661 643 Gunnar Randersveg 24, 2007 Kjeller.

Regnskap og lønninger. Tilgang til ansattes navn, postadresse, mail, e-post, personnummer, lønnsbetingelser, regnskap, kunder, leverandører. Informasjon om fakturering benyttes for å oppfylle krav i bokføringsloven. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernordningens artikkel Art 6

Feed: org nr 996 009 025

Leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet logg.no. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Logg Arkitekter og Feed som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Logg Arkitekter og Feed regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

6. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN

Leverandører: Vi benytter opplysningen for å kunne gi informasjon og service ihht avtale.

Kunder: Vi bruker personlighetsopplysninger for å levere best mulig tjenester til våre kunder for at de skal få en best mulig brukeropplevelse. Opplysningene muliggjør kundekontakt og opprettholder kundeforholdet og administrerer vårt avtaleforhold.

7. SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi vil ikke lagre opplysninger lenger enn vi anser nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet i avsnittet over.
Ansatte: Ansattes timeforbruk pr prosjekt arkiveres. Dette ihht bokøringsloven.
Ansatte som slutter arkiveres, men unødig informasjon slettes.

Søknader: Slettes etter ansettelser ihht avslagsmail.

Kunder: Kundeinformasjon beholdes. Dette ihht bokøringsloven.

8. INFORMASJONSSIKKERHET

Sikker behandling av personopplysninger er viktig for oss. Hos LOGG benytter vi følgende sikringstiltak for å sikre personlige data vi har tilgang til:

Alle personopplysninger lagres på sikre servere, og vi benytter omfattende tiltak for å beskylde mot tap, misbruk, uautorisert, endring, offentliggjøring eller ødeleggelse av personopplysniinger.

Alarm funksjon til kontorets lokaler,

For å komme inn i vårt datasystem, kreves brukernavn og passord. Systemet er også beskyttet av brannvegger og andre tekniske virkemidler. Dataene som er lagret hos oss er har differensiert tilgangsnivå. Anti virus programvare er installert, all data overføres hver dag og lagres med 448 bits kryptering, back up er tilgjengelig via filoverføring, passord for å benytte kontorets intranett,

Våre ansatte forplikter seg til å bevare taushet, drifts- og forretningshemmeligheter ved signering av ansettelsesavtalen.

LOGG arkitekter garanterer full diskresjon og konfidensiell behandling i alle ledd, ihht oppdragsbekreftelsen med kunde.

LAKS, kontorets kvalistetssystem, omfatter alle kontorets sikkerhetsrutiner. Egen rutine omhandler Sikkerhetskopi, back up 12-060

9. NETTSTATISTIKK

Logg Arkitekter samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på hjemmesiden. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

10. INFORMASJONSKAPSLER

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Link: [Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)](https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/)

Følgende informasjonskapsler brukes på hjemmesiden:

GOOGLE ANALYTICS

Analyseverktøyet Google Analytics plasserer informasjonskapsler på din maskin. Dette gjøres for at vi skal kunne samle inn statistikk. Aktuelle informasjonskapsler er:

"gac<property-id>"

Inneholder kampanjerelatert informasjon for brukeren. Hvis du har koblet Google Analytics- og AdWords-kontoene dine, vil AdWords-nettstedskonverteringskodene lese denne informasjonskapsen, med mindre du melder deg ut. Varighet: 90 dager.

"_gat-<property-id>"

Brukes til å begrense forespørselhyppighet. Varighet: 1 minutt.

"_gid og ga"

Brukes til å differensiere brukere. Varighet 24 timer og 2 år.

CRAFT CMS

Publiseringsverktøyet Craft CMS (https://craftcms.com/) plasserer ulike cookies for å gjøre det lettere for innholds-administratorer å bruke nettsiden, samt av sikkerhetshensyn. Les mer her: (https://craftcms.com/support/how-does-craft-use-cookies)

11. RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE

Rett til innsyn: Du har rett til å kontrollere de personopplysningene vi har lagret om deg i henhold til personvernforordningen.

Rett til retting: Hvis du oppdager feil eller mangler i dataene dine, kan du be oss om å korrigere eller supplere informasjonen.

Rett til sletting: Hvis du mener at dine personopplysninger ikke er nødvendig for at vi skal kunne gjøre våre oppgaver, har du rett til å be oss om å fjerne disse dataene. Da vil vi enten fjerne dataene på din forespørsel, eller gi deg vår begrunnelse for at vi ønsker å beholde dataene. Hvis du er uenig i vår beslutning, har du rett til å klage til Datatilsynet. Bokføringsloven kan kreve at vi sitter på opplysninger.

12. IMMATERIELLE RETTIGHETER

Vi er eier eller rettighetshaver av alle immaterielle rettigheter på nettsidene våre og materialet som er publisert der. Ved publisering digitalt eller på annen måte henstiller vi at LOGG arkitekter blir referert til som utøvende arkitekt, ref henvisning til navngivelsesplikten i åndsverksloven §3, samt at vi informeres i forkant av publisering.